Dziennik Elektroniczny

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminazgierz

Poradnik dla rodzica jak się zalogować po raz pierwszy do dziennika UONET+

https://www.youtube.com/watch?v=1l8XhJapnKg

 

Żywienie

 

adres do korespondencji związanej z żywieniem:

zywienieslowik@gmail.com

 

Ważna informacja dla Rodziców!!!

 

Rodzice, dokonujący wpłat na konto żywieniowe, zobowiązani są do wpisywania w tytule przelewu: imienia, nazwiska i klasy ucznia oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.

Wpłaty za obiady w roku szkolnym 2019/2020 należy dokonywać z góry tylko przelewem do 25 każdego miesiąca. Jeżeli nie ma wpłaty jest to jednoznaczne, że rodzice rezygnują i dziecko od pierwszego następnego miesiąca nie je obiadu.

 

Odliczanie nieobecności jest przyjmowane telefonicznie (N r tel. 42 717 02 36) lub osobiście w sekretariacie szkoły - w dniu zgłoszenia nie ma odpisów. Nieobecności na obiedzie, rodzice odliczają przy następnej wpłacie.

 

Do chwili przywrócenia zajęć proszę nie dokonywać wpłat za obiady za m-c kwiecień 2020 

 

Nr konta 17 8783 0004 0029 2391 2000 0002

 

Wpłata za herbatę za I półrocze wynosi 10,00zł. Proszę wpłacać na konto żywieniowe do 25 września 2019r.