Dziennik Elektroniczny

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminazgierz

Poradnik dla rodzica jak się zalogować po raz pierwszy do dziennika UONET+

https://www.youtube.com/watch?v=1l8XhJapnKg

 

Stowarzyszenie "Dajmy Sobie Szansę"

 

Stowarzyszenie Oświatowe "Dajmy sobie szansę" zostało założone w dniu 4 marca 2013 roku. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Stowarzyszenie Oświatowe "Dajmy sobie szansę" posiada Statut Stowarzyszenia

 

Skład Zarządu:

Prezes: Ewa Osówniak
Zastępca prezesa: Anna Ślęzowska
Zastępca prezesa: Marietta Maciak
Sekretarz: Maria Migdalska
Skarbnik: Katarzyna Pabijańczyk

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Julia Chmielecka
2. Mariola Szczepaniak
3. Cecylia Matusiak

 

Kontakt:

Telefon: 42 717 02 36 fax: 42 717 02 36
e-mail: zsg.slowik@wp.pl, ewa-osowniak@interia.pl
Adres strony internetowej: http://zsgslowik.szkoly.lodz.pl/16stowarzyszeniedss.html
Adres do korespondencji:

 

Stowarzyszenie Oświatowe "Dajmy sobie szansę" z siedzibą w Słowiku

ul. Gdańska 42

95-100 Zgierz

 

Statut Stowarzyszenia:

Otwórz