Dziennik Elektroniczny

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminazgierz

Poradnik dla rodzica jak się zalogować po raz pierwszy do dziennika UONET+

https://www.youtube.com/watch?v=1l8XhJapnKg

 

Dokumenty Wewnątrzszkolne:

 

Statut Szkoły Podstawowej w Słowiku

Otwórz

Procedury

Otwórz

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Otwórz

Regulamin Boiska Wielofunkcyjnego

Otwórz

Regulamin zdalnego nauczania

Otwórz