Dziennik Elektroniczny

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminazgierz

Poradnik dla rodzica jak się zalogować po raz pierwszy do dziennika UONET+

https://www.youtube.com/watch?v=1l8XhJapnKg

 

30.03.2020r.

Informacja dotycząca rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Słowiku informuje, że w wyniku rekrutacji do oddziałów przedszkolnych zakwalifikowane zostały wszystkie dzieci z terenu Gminy Zgierz.

Do klasy pierwszej zakwalifikowano wszystkich uczniów z obwodu naszej szkoły. Proszę rodziców o potwierdzenie woli przyjęcia od dnia 31.03.2020r. do 07.04.2020r. do godz. 15.00.

Wskazana forma elektroniczna: zsg.slowik@wp.pl

18.03.2020r.

INFORMACJA

 

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną, z powodu której zawieszone zostały zajęcia w szkołach i przedszkolach, biorąc jednocześnie pod uwagę, że w naszej placówce trwa okres rekrutacji do kl. I szkoły podstawowej oraz do oddziałów przedszkolnych zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej Dyrektor Szkoły Podstawowej w Słowiku informuje o możliwości przekazywania dokumentów rekrutacyjnych w inny sposób niż osobiście. W obecnej sytuacji dokumenty można wysłać skrzynką mailową na adres: zsg.slowik@wp.pl  w formie skanów, fotografii dokumentów lub w ostateczności przez okno podawcze w sekretariacie szkoły. Oryginały dokumentów trzeba będzie dostarczyć po zakończeniu epidemii.

Rekrutacja 2020/2021

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Otwórz

Deklaracja woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego

Otwórz

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Otwórz

Oświadczenie

Otwórz

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Słowiku informuje, że dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 nie będą objęte opieką świetlicową.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Zasady rekrutacji do szkoły podstawowej

Otwórz

Deklaracja woli przyjęcia do szkoły podstawowej

Otwórz

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej

Otwórz

Oświadczenie

Otwórz

Zgłoszenie do obwodowej szkoły podstawowej

Otwórz