Dziennik Elektroniczny

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminazgierz

Poradnik dla rodzica jak się zalogować po raz pierwszy do dziennika UONET+

https://www.youtube.com/watch?v=1l8XhJapnKg

 

Ważne numery kont!!!

Konto Rady Rodziców:
23878300040024392820000001

Żywienie, herbata:
 17 87830004 0029 2391 2000 0002

Legitymacje, duplikaty świadectw:
87 8783 0004 0029 2391 2000 0003

Godziny Gabinetu stomatologiczno-pielęgniarskiego

 

Dni tygodnia

godz. od – do

stomatolog

godz. od – do pielęgniarka

poniedziałek

--------------

8.00 – 12.00

wtorek

8.30-13.30

-------------------

środa

8.30 – 13.30

---------------------

czwartek

-----------------

8.00 – 12.00

piątek

8.30 – 13.30

----------------

Numery kontaktowe:

Stomatolog:   508040062

Pielęgniarka: 42 7170349

08.10.2020r.

Terminy spotkań z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Słowiku w roku szkolnym 2020/2021

 

RODZAJ SPOTKANIA

DATA

GODZINA

Zebranie

14-16.09.2020r.

17.00

Konsultacje

22.10.2020r.

16.30-17.15

Konsultacje

18.11.2020r.

16.30-17.15

Konsultacje

15.12.2020r.

16.30-17.15

Konsultacje

28.01.2021

16.30-17.15

Konsultacje

23.03.2021r.

16.30-17.15

Konsultacje

22.04.2021r.

16.30-17.15

Zebranie

17.05.2021r.

17.00

 

13.10.2020r.

Ubezpieczenie AVIVA

 

Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zainteresowanie ofertą ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Twoje Dziecko dla placówek oświatowych.

Przesyłam link do formularza elektronicznego, który umożliwi dołączenie dziecka do ubezpieczenia:

https://twojedziecko.aviva.pl/start/?token=E408BDC4F3977F8C610BF0D27A4177E10F250868

Z wyrazami szacunku
Maria Krężel

22.09.2020r.

Komunikat w sprawie ubezpieczenia NNW w roku szkolnym 2020-2021

 

Szanowni Rodzice!

Decyzję o ubezpieczeniu ucznia podejmują rodzice zgodnie z decyzją MEN i obowiązującymi przepisami.

W związku z powyższym nasza szkoła w roku szkolnym 2020/2021 zrezygnowała z organizacji grupowego ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży, tzw. NNW szkolnego.

Nie są nam jednak obojętne kwestie związane z zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa, dlatego zachęcamy do ubezpieczenia swoich dzieci indywidulanie!

Rada Rodziców spośród ofert ubezpieczenia jakie otrzymała, proponuje zamieszczone poniżej wraz z kontaktami do ubezpieczycieli.

Polecamy również stronę https://bezpieczny.pl/, gdzie można szybko i łatwo się ubezpieczyć.

AWIWA

Otwórz

COMPENSA

Otwórz

INTERRISK

Otwórz

07.10.2020r.

Sesja fotograficzna

 

Rada Rodziców jest organizatorem sesji fotograficznej dla uczniów, która planowana jest:

- dla klas IV-VIII : w dniu 14.10.2020r.

- dla klas O-III w dniu 15.10.2020r.

Oferta:

- zdjęcia grupowe (klasowe) - 10zł.

- zdjęcia koleżeńskie - 8zł.

- zdjęcia legitymacyjne (6szt) - 20zł. 

W przypadku braku zgody na udział w sesji, rodzice, prawni opiekunowie proszeni są o wypełnienie poniższego druku i dostarczenie go do Wychowawcy klasy.

 

brak lekcji

Otwórz

06.07.2020r.

Informacje dla rodziców dzieci przyjętych do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Słowiku na rok szkolny 2020/2021

 

Informacje oddział przedszkolny

Otwórz

załącznik oddział przedszkolny

Otwórz

Informacje klasa 1

Otwórz

załącznik klasa 1

Otwórz

wyprawka klasa 1

Otwórz

22.05.2020r.

Opieka świetlicowa

 

procedura organizacji opieki w świetlicy szkolnej w czasie pandemii covid-19

Otwórz

oświadczenie

Otwórz

14.05.2020r.

Druki oświadczeń dla rodziców dzieci oddziału przedszkolnego

 

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka
uczęszczającego do oddziału przedszkolnego

 Otwórz

Oświadczenie

Otwórz

Zaświadczenie

Otwórz

Klauzula informacyjna

Otwórz

20.04.2020r.

Nauka zdalna na platformie Google Classroom

 

Prezentacja platformy Google Classroom:

 

https://www.youtube.com/watch?v=uiuE0UtqB3w&t=109s

 

Drodzy Państwo poniżej załączam adres do platformy Google Classroom, oraz instrukcją obsługi jak się dopisać do zajęć po otrzymaniu kodu od nauczyciela:

 

Instrukcja:

 

Zaloguj się w Classroom na stronie: classroom.google.com.

Po zalogowaniu i zmianie hasła wybieramy role JESTEM UCZNIEM w przeciwnym wypadku nie będziemy mieli dostępu do zajęć!!!

Na stronie Zajęcia w górnym prawym rogu kliknij Dodaj (szary plus) + Dołącz do zajęć.

Wpisz kod otrzymany od nauczyciela i kliknij Dołącz.

Każdy kod to inne zajęcia.

 

Film z instrukcją:

 

https://www.youtube.com/watch?v=0NhpL6fFXxY

 

Administrator platformy Google Classroom Krzysztof Skolik

06.04.2020r.

Komunikat

 

Szanowni Państwo! Drodzy rodzice !

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii koronawirusa oraz wejściem w dniu 31 marca 2020 roku Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

PRZYPOMINAMY:

Obowiązuje zakaz wychodzenia z domu osób do 18 roku życia bez opieki dorosłego. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy. Odpowiedzialność dopilnowania przestrzegania tego zakazu ciąży na rodzicach. Policjanci zwracają szczególną uwagę na przemieszczające się dzieci i młodzież. Wszelkie zmiany jakie zostały wprowadzone podyktowane są bezpieczeństwem nas wszystkich, dbałością o nasze zdrowie i życie. Respektujmy prawo, respektujemy zapisy obowiązujących ustaw oraz rozporządzeń - to nasze wspólne dobro!

07.02.2020r.

Dzień Bezpiecznego Internetu

 

Zachęcamy do lektury artykułu: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży on-line

 

https://www.saferinternet.pl/pliki/publikacje/kompendium2019.pdf

Przewodnik

 Otwórz

Dziecko on-line

Otwórz

Linki do stron:

http://lozbjn.edu.pl/bi/index.html

http://www.dzieckowsieci.pl/

 

17.05.2019r.

Szanowni Państwo

 

Aktualne wyniki badań wskazują, że nadwagę i otyłość ma co piąty uczeń. Podczas IV Narodowego Kongresu Żywieniowego Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu postępy 2018 zostały omówione zagadnienia istotne dla wskazanej problematyki. 

Jednym z kluczowych elementów prawidłowego podejścia do zmiany nawyków żywieniowych jest zmodyfikowana Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej - Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży (4-18 lat). Zawiera ona nowe zalecenia wzbogacone m.in. o higienę jamy ustnej oraz regularną kontrolę rozwoju fizycznego.

Instytut Żywności i Żywienia prowadzi stale aktualizowany portal pod nazwą Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej: www.ncez.pl. Jest tam dostępna zarówno Piramida dla dzieci i młodzieży, jak również artykuły opracowane przez ekspertów:

https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/piramida-zdrowego-zywienia-i-stylu-zycia-dzieci-i-mlodziezy
https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/piramida-zdrowego-zywienia-i-stylu-zycia-dzieci-i-mlodziezy---co-nowego

15.10.2018r.

Apel Twojego Dziecka

broszura

Otwórz

15.10.2018r.

Jak kochać i wymagać

Poradnik dla rodziców

Otwórz

10.10.2018r.

Jak zwiększyć skuteczność profilaktyki problemów młodzieży

Broszura

Otwórz

Regulamin Rady Rodziców

Otwórz